ชื่อภาพ : โครงการ มอบรัก.. มอบล้าน
รายละเอียด : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสรรค์สร้างความดีเพื่อสังคมกับ PGP ใน โครงการมอบรัก.. มอบล้าน