ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกที่นี่

 

 

บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด 
302 ถ.ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02 934 5800, 02 934 7833 - 7, 02 934 4824 - 7   Fax. 02 934 7847, 02 934 7848 
E-mail  [email protected] 

ข้อมูลส่วนตัว
อีเมลล์
 * Required
ชื่อ
 * Required
ชื่อกลาง
นามสกุล
 * Required
วันเดือนปีเกิด
 (พ.ศ.) * Required
ข้อมูลที่อยู่
เลขที่/ถนน
 * Required
แขวง/ตำบล
 * Required
เขต/อำเภอ
 * Required
จังหวัด
 * Required
หรือโปรดระบุ
ประเทศ
* Required
รหัสไปรษณีย์
 * Required
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์ (บ้าน)
 * Required
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่)
* Required
โทรสาร (บ้าน)
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
โทรสาร (ที่ทำงาน)
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพ
สินค้าที่ใช้อยู่
กำหนด id
 * Required
กำหนดรหัสผ่าน
 * Required
เป็นสมาชิก
ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกกรุณากรอกข้อมูลสำหรับสมัครสมาชิกใหม่
หมายเลขบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ  * Required
ผู้แนะนำ    มีผู้แนะนำ     ไม่มีผู้แนะนำ
ข้อมูลผู้แนะนำ
ชื่อ-สกุล ผู้แนะนำ -
ศูนย์ธุรกิจ
รหัสผู้แนะนำ
รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร 
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
ผู้ได้รับมรดก
ชื่อ
นามสกุล
มีความสัมพันธ์เป็น
รหัสยืนยัน พิมพ์ผลลัพธ์ที่คุณเห็นในภาพ Click to reload image
ข้าพเจ้ายอมรับการสมัครเป็นสมาชิกอิสระกับ บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงของบริษัทฯ ทุกประการและจะไม่อวดอ้างสรรพคุณถึงผลในการรักษาบำบัด บรรเทาใดๆ ทั้งสิ้นของผลิตภัณฑ์บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด  ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฉบับบนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม (การยกเลิกการเป็นผู้ร่วมธุรกิจอิสระจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่งมายังบริษัทฯ)  
ยอมรับ


บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด  302 ถ.ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel.
02 934 5800, 02 934 7833 - 7, 02 934 4824 - 7,   Fax02 934 7847 (ฝายขาย), 02 934 7848 (สำนักงาน)  
E-mail: [email protected]  

© Copyright 2011 PG&P all rights reserved.